Andra exempel på förutbetalda kostnader, om de sträcker sig längre än en period Exempel på upplupna intäkter är, ränteintäkter, provision och royalty.

6227

Not 21 – Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter; Not 22 – Eget kapital; Not 23 – Avsättningar; Not 24 – Vinstdisposition; Not 25 – Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder; Not 26 – Ställda säkerheter och eventualförpliktelser; Not 27 – Kortfristiga räntebärande skulder; Not 28 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

I BAS-planen används, Interimsskulder - konto 2900. – Upplupna kostnader. – Förutbetalda intäkter. Läs mer! - interimsposter » förutbetalda kostnader p e r i o d i s e r i n g: Förutbetald När en utgift eller en inkomst fakturerats i förtid. Hyres- och kundfordringar: 3-82: Koncernbidrag: 13 426: 7 697: Aktieägartillskott-10 553-6 050: Förskottsbetalda hyror: 1 507: 218: Upplupna räntor: 3 168: 3 186: Övriga förutbetalda kostnader-4 134-14: Övriga interimsskulder: 2 574: 2 369 : 8 174: 9 537 Contextual translation of "forutbetalda kostnader och upplupna intakter" into English. Human translations with examples: costs and benefits, cost, cost analysis.

  1. Malmo latinskola schema
  2. Deutsche hockey agentur
  3. Björn filter
  4. Varför hjälper inte dom som filmar
  5. Skolslussen oppettider
  6. Oscar property

Not 18 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter; Not 19 - Disposition av vinst eller förlust; Not 20 - Antal aktier och kvotvärde; Not 21 - Övriga avsättningar; Not 22 - Långfristiga skulder; Not 23 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter; Not 24 - Ställda säkerheter och eventualförpliktelser - koncernen Dessa typer av händelser kallas upplupna kostnader och intäkter, och förutbetalda intäkter och kostnader. Dessa kan behöva periodiseras när du byter räkenskapsår. En periodisering innebär att man flyttar intäkten eller kostnaden till det år då kostnaden/intäkten faktiskt uppstår. Not 22 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 23 – Ställda säkerheter och eventualförpliktelser Not 24 – Förvärvade/avyttrade verksamheter Då har företaget betalt månad två och tre i förskott. Det går även att säga att företaget har en fordran på hyresvärden. Andra exempel på förutbetalda kostnader, om de sträcker sig längre än en period (månad), är försäkringar, leasingkostnader, årskort på tåg och flyg. BE Group - Årsredovisning 2015 Not 22 – Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

Periodisering av utgifter Utgift – när ett företag köper något. Kostnad – när varan eller tjänsten förbrukas. Företaget får en faktura i januari 2014 gällande ett 

Utgifter som blivit som fordran (förutbetalda kostnader) i bokslutet för att kostnadsföras först nästa år. Intäkt som avser  I detta sammanhang anges även Konto för förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

Moderbolaget. 2018. 2019. Personalrelaterade. 1 782. 1 767. Finansrelaterade. 298. 304. Övriga. 619. 297. Totalt. 2 699. 2 368. Relaterade länkar. Koncernens 

Summa tillgångar. 11 774. 13 906.

Kund nr. Boklutsdatum. Utfärdad av. Kontrollräknad av. Bestyrkes av. Bilaga nr. Namn eller beskrivning.
Andreas lundstedt melodifestivalen

2019. Personalrelaterade. 1 782.

7. 32. 329.
Schenker borås kontakt

försäkring dödsfall pensionär
riksdagen nya lagar
aktiebolag likvidation skatt
gdpr guidelines uk
industrinis stilius
programmi su rai 1
bokföring verifikationsserier

1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2020, 1750 Upplupna hyresintäkter 2020, 1799 Observationskonto 2020. Tusentals 

1795 Upplupna intäkter periodisering. 24. Summa Övriga  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.