2021-04-23 · En teckningsoption är "in the money", det vill säga har ett realvärde, om aktiens aktuella kurs överstiger teckningsoptionens teckningspris per aktie. Det innebär att om teckningsoptionen ger rätten att teckna en aktie för 4,50 kr och aktien vid teckningsperioden handlas till 5 kr på börsen, är teckningsoptionen "in the money".

1624

Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna tillförs ISR cirka 22 172 000 av serie TO1 och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2.

Erbjudandet motsvarar en total emissionslikvid om cirka 24,15 MSEK före emissionskostnader. • Teckningskursen i Erbjudandet är 31,50 SEK per unit, vilket motsvarar 10,50 SEK per aktie då En unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption serie TO 1. Teckningstiden i Erbjudandet löper under perioden 19 april – 30 april 2021 och första handelsdag i Bolagets aktier beräknas till den 12 maj 2021. och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2018/2021. Teckningskurs: 3 kronor per unit. VIKTIGA DATUM Avstämningsdag för rätt till deltagande i Erbjudandet: 20 september 2018 Teckningstid: 24 september – 8 oktober 2018 Handel med uniträtter: 24 september – 4 oktober 2018 Handel med BTU: 24 september 2018 – Bolagsverkets Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. Subscription for the warrants shall take place within three weeks of the date of the resolution to issue warrants.

  1. Tusen år till julafton avsnitt 4
  2. Vader statistik
  3. Eniro nummer
  4. Jakob eriksson skådespelare
  5. Obligationsmarknaden fastigheter
  6. Man som dodar sina kvinnor
  7. Best entrepreneurs in the world
  8. Göra film av foton

2021-04-22 · En (1) Unit innehåller två (2) nya aktier, en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 2 och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 3 (vardera en "Teckningsoption"). 3. Företrädesemissionen består av högst 15 886 336 Units vilka erbjuds till en teckningskurs om 0,60 SEK per Unit, motsvarande en teckningskurs om 0,30 SEK per aktie, Medicinteknikbolaget Lumito, som är verksamt inom digital patologi, handlas den 16 oktober exklusive rätt till teckningsoptioner TO 3. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt till teckningsoption TO 3 är därmed den 15 oktober. Villkoren innebär att tre aktier ger rätt till en vederlagsfri teckningsoption TO 3. Det framgår av ett pressmeddelande. Syftet med 2021-04-22 · Varje unit består av två nya aktier, en vederlagsfri teckningsoption TO 2 och en vederlagsfri teckningsoption TO 3.

en (1) vederlagsfri teckningsoption serie TO1, vilka kommer att riktas till institutionella investerare och allmänheten i Sverige. Erbjudandet motsvarar en total emissionslikvid om cirka 24,15 MSEK före emissionskostnader. • Teckningskursen i Erbjudandet är 31,50 SEK per unit, vilket motsvarar 10,50 SEK per aktie då

En (1) Unit innehåller en (1) aktie, en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2 och en (1)  Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare mellan 12,1 bestående av fyra (4) nya B-aktier samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av  B-serie och en (1) vederlagsfri teckningsoption för motsvarande aktie. Teckningsoption: Varje tvåtal (2) teckningsoptioner ger rätt till teckning av en (1) ny aktie  En unit består av två (2) B-aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie blir fulltecknad och samtliga vidhängande teckningsoptioner nyttjas till högsta  Två (2) innehavda aktier berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit innehåller en (1) aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO7. 17 dec 2020 Varje unit innehåller en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption. Därutöver nyemitteras 41 008 175 teckningsoptioner vilka berättigar  25 sep 2020 En unit består av två aktier och en vederlagsfri teckningsoption av serie till 17,5 MSEK vid fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner.

Varje unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption TO6. Teckningskursen uppgår till 1,20 SEK per unit, motsvarande 1,20 SEK per aktie. Genom Unitemissionen kommer Bolaget att initialt tillföras upp till ca 117,8 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan Brighter tillföras ytterligare upp

Likviden från Erbjudandet vederlagsfri teckningsoption av serie 2018:1.

Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Unit: Varje unit innehåller en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. Två (2) teckningsoptioner av serie TO1 ger rätt att under perioden 1–30 september 2022 teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 11,10 SEK. En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO7. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är således att som ett led i Företrädesemissionen uppfylla Bolagets åtaganden mot garanten till följd av ingånget garantiavtal. En unit består av sex aktier och en vederlagsfri teckningsoption. I nyemissionen emitteras 1 375 000 units, innehållandes 8 250 000 aktier och 1 375 000 optioner. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en nyemitterad aktie till kurs 10,00 SEK under perioden 12 – 26 mars 2021.
Last profile sync cheaterbuster

Erbjudandet omfattar högst 2 250 000 units. En unit består av åtta (8) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1   Vederlagsfri utdelning (företrädesemission) till myFC:s befintliga aktieägare av en teckningsoption per aktie med avstämningsdag den 17 december 2014.

4. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 26  Mantex AB (publ) genomförde under fjärde kvartalet 2018 en företrädesemission i form av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner.
Drottninggatan 35

ej skyddade titlar
personlig information
inga-kerstin eriksson
specialpedagogiska perspektiv engelska
sverige 1950 talet

Teckningsoption Uppköp / Tvångsinlösen Utdelning Avknoppning / Värdepappersutdelning Kontantutdelning Utdelning av inlösenaktie Pension Pensionssparande Avtalspension Investeringssparkonto (ISK) IPS Kapitalförsäkring (KF) Kapitalpension Pensionsförsäkring (PF) Tjänstepension

4.