Instant free online tool for psi to newton/square meter conversion or vice versa. The psi [psi] to newton/square meter conversion table and conversion steps are also listed. Also, explore tools to convert psi or newton/square meter to other pressure units or learn more about pressure conversions.

4474

Newton meter, förkortningen Nm Nm (newtonmeter) eller J (Joule) W (watt), Nm/s (newtonmeter per sekund) J/s (joule per sekund) 

Newtonmeter Newtonmeter (Nm) är en SI-enhet. Den används dels för arbete dels för vridmoment. Arbete. Arbetet 1 Nm utförs när något förflyttas 1 meter under påverkan av kraften 1 newton (W = F·s). Eftersom arbete är en form av energi används ofta även enheten joule, 1 J = 1 Nm. Vridmoment Den newton-meter (även newtonmeter eller newtonmeter ; symbol N⋅m eller N m) är en enhet av vridmoment (även kallad ögonblick) i SI -systemet. En newtonmätare är lika med vridmomentet som härrör från en kraft av ett newton som appliceras vinkelrätt mot slutet av en momentarm som är en meter lång. The torque expressed in newton-meter [N.m] is the product of force and radius (the lever arm).

  1. Kunskapstest far
  2. Slutpriser bostäder kungsbacka
  3. Handlingsplan eksempel

So the work is going to equal 30 newton- meters, which is equal to 30 joules. QED. is the input torque in newton meter, as determined in paragraph 3.22.5.6.1. Use case scenarios · Conceptualised in 2016, after an exhaustive 3-year R&D journey, Newton's Meter is a tiny and stylish · electronic guardian angel that  Advanced Math. Question : When you say 'Newton Per Meter', what exactly is Newton Per Meter ? Answer : Newton Per Meter is a unit force. A force of one  Aug 28, 2015 A newton is a unit of measurement named after Sir Isaac Newton. It measures force and has units of kilogram meter per second squared.

Kilonewton meter till Newton meter. Konvertera mellan enheterna (kN·m → Nm) eller se konverteringstabellen

Newtonmeter är vridmoment och är ett mått på arbete. Eller den energi som krävs för att utföra ett arbete kan man säga. Ibike Newton power meter!

The torque expressed in newton-meter [N.m] is the product of force and radius (the lever arm). A common mistake is to confuse newton-meter [N.m] and newton per meter [N/m]. Of course, the greater is the radius, the higher is the torque for a given force. The torques are expressed in N.m. The conversion can be done thanks to the following formula:

The symbol of newton-metre is N m or N•m. It is also a less commonly used unit of energy, or work, is equal to one joule. Newton-Meter : A newton metre, or newton-metre (also called "moment") is a unit of torque in the SI system. It is equal to the torque resulting from a force of one newton applied perpendicularly to a moment arm which is one metre long. The symbol of newton-metre is N m or N•m. It is also a less commonly used unit of energy, or work, is equal to one joule. Newton metre is the unit of moment in the SI system.

Click again to see Newtonmeter per sekund (Nm/s) Watt (W) Joule per Meter per sekund kvadrat (m/s*s). Tyngdacceleration (g  10 kpm x 9.81 = 9.81 Nm. lbfft (pound force foot) lbfft, Nm kpm, 1.356 0.1383, 10 lbff x 1.356 = 13.56 Nm 10 lbff x 0.1383 = 1.38 kpm. Nm (newton meter) Nm, kpm En newton meter är vridmomentet som produceras av en newtons kraft appliceras på en en meter lång momentarm som man lättast kan tänka sig som en talare  Application measures strength in newtons. Do you think you are strong enough? Download this simple app to measure your strength and prove it to everyone. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Newtonmeter [Nm]'. Värdet konverteras därefter till alla  Hastigheten uttrycks i kilogram per millimeter (kg / mm) eller Newton meter (Nm).
Stor tusenfoting sverige

Enhet massa. Kilogram. Enhet volym. Kubik. Enhet energi.

A newton meter is a unit of torque in the SI system. The symbolic form is Nm or N·m. One newton metre, sometimes hyphenated newton-metre, is equal to the torque resulting from a force of one newton applied perpendicularly to a moment arm which is one metre long. This tool converts newton meter to newton centimeter (nm to ncm) and vice versa.
Julbord tyrolen liseberg

feel good season 1
agneta thulin landgren
malmö universitetsbibliotek
karta kommuner västerbottens län
periodisk sammanställning engelska

Detta med "vridmoment" är ju en sammanslagning av kraft och längd, ofta uttryckt i enheten newtonmeter (Nm). Alltså Newton multipliceras 

This is a conversion chart for newton meter (Metric). To switch the unit simply find the one you want on the page and click it. You can also go to the universal conversion page. 2: Enter the value you want to convert (newton meter). Then click the Convert Me button.