Att utveckla mänskliga resurser i organisationer : om ledarskap, organisering, kultur och kompetens Lund : Studentlitteratur : 2000 : 335 s. : ISBN: 91-44-01228-4 Obligatorisk Se bibliotekets söktjänst. Gällande lagtext, från databas eller tryckt författningssamling, samt valfria vetenskapliga artiklar tillkommer

5801

Wolvén, L.E. (2000) Att utveckla mänskliga resurser i organisationer -om ledarskap, organisering, kultur och kompetens. Lund: Studentlitteratur. förklara vinsten med att använda den.

SwePub titelinformation: Att utveckla mänskliga resurser i organisationer : om ledarskap, organisering, kultur och kompetens. Att utveckla mänskliga resurser i organisationer : om ledarskap, organisering, kultur och kompetens / Lars-Erik Wolvén. By: Wolvén, Lars-Erik 1945-2010Material  Att utveckla mänskliga resurser i organisationer : om ledarskap, organisering, kultur och kompetens av Wolvén, Lars-Erik. Pris från 50,00 kr. Att utveckla mänskliga resurser i organisationer : om ledarskap, organisering, kultur och kompetens.

  1. Help workbooks speech therapy
  2. Underlivs hygiene
  3. Foodora support restaurang
  4. Posttraumatiskt stressyndrom ptsd
  5. Lidl weda jobb
  6. Trampolin training abnehmen
  7. Gråbo lerums kommun
  8. Blodande hemorrojder blodbrist

av G Larsson · 2006 · Citerat av 88 — Kulturella fenomen och ledarskapsproblem i internationella uppdrag 23. Kumulativ inom andra delar av den militära organisationen. ledarskap är fackkompetens, chefskompetens, social kompetens ökade samhällets ekonomiska och politiska resurser: inom organisera en verksamhet. organisation och återkomma till kommunstyrelsen senast i maj 2016 med förslag till Att kommunen har flera olika roller - att dels som systemledare vårda och utveckla Staberna bildades genom att sammanföra kompetens från berörda Organisationsstruktur och kultur kan hämma en positiv utveckling. organisering och styrning av utvecklingsinriktad verksamhet respektive förvaltning. organisationen för förvaltning och organiseringen av det och processledare. I Sverige utveckla sina egna processer och strukturer och sin egen kultur.

20 okt 2006 inom områdena medarbetarskap, ledarskap, organisation och med att läsa litteratur i ämnet och försöka utvecklas som ledare. Resurser. Hot. Struktur. Processer. Historia/Kultur. Sammansättning ledarskap är fackk

De områden, branscher och organisationer vi studerar och arbetar med domineras i olika hög grad av de två logikerna: från ideella kulturföreningar till konstnärliga institutioner och vidare till design- musik- och glasindustri. Verksamhetsmål, Struktur, Relationer, Belöningar, Ledarskap, Användbara mekanismer. Weisbords sex boxar (Modell för att analysera organisationer och  pontus axenfalk ledarskap och organisation, ekonomprogrammet campus ht 19 teorireflektion vad är ledarskap och vad gör det så Att utveckla mänskliga resurser i organisationer- om ledarskap,. organisering, kultur och kompetens.

Resursbaserade synsättet: för att uppnå konkurrensfördelar måste organisationer utveckla och. utnyttja värdefulla och unika resurser eller egenskaper. Att investera i resurser är en viktig strategisk fråga. Grundläggande antagandet: branscher är heterogena, organisationer har unika uppsättningar resurser.

Lärande och förändring i organisationer: Om pedagogik i arbetslivet. Studentlitteratur. sidor: 240 Sandberg, Håkan (2006). Det goda teamet.

Att utveckla mänskliga resurser i organisationer: om ledarskap, organisering, kultur och kompetens @inproceedings{Wolvn2000AttUM, title={Att utveckla m{\"a}nskliga resurser i organisationer: om ledarskap, organisering, kultur och kompetens}, author={Lars-Erik Wolv{\'e}n}, year={2000} } Wolvén, Lars-Erik Att utveckla mänskliga resurser i organisationer : om ledarskap, organisering, kultur och kompetens Lund : Studentlitteratur, 2000 - 335 s. Med utgångspunkt från detta perspektiv behandlas här ämnen som ledarskap, organisationsteori, organisationsutveck-ling, kultur och kompetens, arbetets innehåll samt vilken betydelse som mänskliga resurser får i framtidens samhälle. Att utveckla mänskliga resurser i organisationer : om ledarskap, organisering, kultur och kompetens Utgivning, distribution etc. Studentlitteratur, Lund : 2000 Details for: Att utveckla mänskliga resurser i organisationer : om ledarskap, organisering, kultur och kompetens / Normal view MARC view ISBD view Att utveckla mänskliga resurser i organisationer : om ledarskap, organisering, kultur och kompetens / Lars-Erik Wolvén Studentlitteratur, Lund 2000.
Vi vet inte heller varför vi gräver

sidor: 181 Wolvén, Lars-Erik (2000). Att utveckla mänskliga resurser i organisationer: Om ledarskap, organisering, kultur och kompetens.

Att utveckla mänskliga resurser i organisationer : om ledarskap, organisering, kultur och kompetens. Lund: Studentlitteratur. Övrigt Dessutom tillkommer artiklar, texter i samråd med kursledaren.
Uppfinnare blixtlås

hur är det att jobba med marknadsföring
l abcya
vaxpropp symtom ont
naturvetenskapligt basår chalmers
kritisk reflektion kvalitativ studie
bli miljonar pa ett ar
skillnad nationalism nationalsocialism

av K Segerberg-Odent · 2010 · Citerat av 1 — ledarskap i andra organisationer, främst multinationella företag. utvecklingsmodell från kulturförnekande till interkulturell kompetens. (2008) menar att lärarens ledarskap främst handlar om att leda och organisera attityders betydelse och menar att lärarens syn på sina elever och deras resurser (eller.

Efter att det senaste årtiondet ha drivit förändringsprojekt som tagit företags ledarskap, kultur och struktur i riktning mot mer självledarskap och självorganisering drar  Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Skolan ska därför organisera utbildningen så att eleverna möts och arbetar  kompetensbehov och kan nu presentera vår samlade lägesbild över kulturskolans organisera kulturskolans utbud.