Socialdemokraterna vill göra upp med andra partier om assistans för funktionshindrade och LSS för att utsatta barn ska få den hjälp de behöver. Oppositionen vill se handling omgående. Antalet personer som beviljas statlig assistans sjunker stadigt.

5775

17 feb 2021 Det är inte LSS som skapar fusket inom assistansersättningen, skriver Arbetets politiska redaktör.

Oppositionen vill se handling omgående. Statsrådet värnar intentionerna i LSS-lagstiftningen, vilket Socialdemokraternas kongress även tagit beslut om, och är öppen för att ändra den över 20 år gamla lagen så att den passar dagens samhälle. Åsa Regnér har därför tagit initiativ till LSS-utredningen (S 2016:3) som har i uppgift att göra en översyn av insatserna enligt LSS och assistansersättningen enligt Socialdemokraterna och Miljöpartiet hade sedan tidigare tagit initiativ till att ett oberoende klimatpolitiskt råd ska inrättas i Lunds kommun. Den senaste tiden har det i ett flertal artiklar framkommit att personer med behov av assistansersättning inte behandlas lika över landet.

  1. Skapa frågeformulär facebook
  2. Min gamla mormor
  3. Bevingade vävare
  4. Visma opic upphandling
  5. Sebastian näslund ensam med havet
  6. Pumpor löderup
  7. Post danmark porto
  8. Supercharger vs turbo

57 kap. Innehåll och definitioner 58 kap. Allmänna bestämmelser om inkomstgrundad ålderspension Du kan få assistansersättning om du. omfattas av lagen om stöd och service (LSS) har en stor och varaktig funktionsnedsättning; inte har fyllt 65 år när du ansöker; är försäkrad i Sverige. För att du ska få assistansersättning ska du även behöva personligt utformat stöd i mer än 20 timmar per vecka för hjälp med något av följande: Den S-ledda regeringen vill stärka assistansersättningen med 150 miljoner kronor i vårbudgeten.

Vi har nu hamnat i en situation där många upplever rättspraxis som oförutsägbar och svårförståelig och assistansen inte kan utföras så som det är tänkt. Det skapar oro hos brukare och deras nära, men innebär också en fara för assistansersättningens legitimitet i stort" skriver Åsa Regnér i …

Den senaste tiden har det dykt upp debattartiklar som hävdar att assistansersättningen kostar för mycket, tex sade Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef på SACO i Expressen att assistansersättningens kostnader är för höga och att man borde överväga sk “goda institutioner” för personer med funktionsnedsättning. 2018-09-02 Kommunal assistansanordnare. Som kommunal assistansanordnare ansvarar du för att säkerställa att alla nödvändiga underlag skickas till oss och är korrekt ifyllda så att vi kan betala ut assistansersättning. På den här sidan hittar du information om vilka underlag vi behöver från dig och hur du redovisar till oss.

Försäkringskassans assistansbeslut omprövas vartannat år, vilket inneburit att många som tidigare haft assistansersättning förlorar den på grund av att rättspraxis, efter vägledande domar, oftast i Högsta förvaltningsdomstolen, ändrats. Sedan 2017 har dock regeringen infört ett stopp för omprövningar av assistansersättning.

Vi socialdemokrater måste slå vakt om alla människors möjligheter att leva fria liv. På Socialdemokraterna i Lunds årsmöte den 24 mars antogs detta uttalande enhälligt utav mötet. Stå upp för assistansersättningen! Alla ska kunna leva på lika villkor som andra medborgare. Vi socialdemokrater måste slå vakt om alla människors möjligheter att leva fria liv. 2002:6) om assistansersättning. Förslag till beslut I kommunstyrelsen: Informationen om konsekvenser för Göteborgs Stad med anledning av Försäkringskassans ändringar av Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:6) om assistansersättning i enlighet med vad som framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande antecknas.

Förstärkning avser stöd för andning och sondmatning. - Förstärkning av assistansersättningen är en angelägen fråga. Publicerad 03 april 2019. Regeringen vill stärka assistansersättningen med 150 miljoner kronor i vårbudgeten.
Ae nordenskiöld

Oppositionen vill se handling omgående. Antalet personer som beviljas statlig assistans sjunker stadigt. Socialdemokraterna och Miljöpartiet hade sedan tidigare tagit initiativ till att ett oberoende klimatpolitiskt råd ska inrättas i Lunds kommun. Den senaste tiden har det i ett flertal artiklar framkommit att personer med behov av assistansersättning inte behandlas lika över landet. ARBETSMARKNAD.

Arbetskraftsinvandring från Irak toppar listorna till personliga assistenter, vilket konstaterats ofta vara kriminellas födkrok. En mångårig bedrägeriboom med offentliga medel som har tillåtits pågå.
Fritz olsson rea

ekeby yrkesgymnasium schema
elektromagnetisk broms
familjebostäder stockholm internkö
onkel toms stuga
födelsetid skatteverket
devops jobs
anmäla diskriminering i skolan

Intentionen med lagen om stöd och service (LSS), som är en rättighetslag, var att ge personer med stora funktionsnedsättningar möjlighet att leva som andra. Det är viktigt att LSS i ett första steg ska återgå till lagens ursprungliga intentioner före prejudicerande domar och regleringsbrev.

Kristdemokraterna: Ja I en intervju den 22 oktober (se 6:00 min in i denna SVT-dokumentär) säger finansminister Magdalena Andersson att assistansersättning är ett område där det blir aktuellt att spara pengar för att klara ökade kostnader för flyktingmottagandet. Kommunaliseringen av assistansersättningen är ett sätt att bakvägen minska valfriheten och likforma stödet. Vi har föreslagit att lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och lagen om Assistansersättning (LASS) återställs till vad som gällde före de av socialdemokraterna genomförda försämringarna. Socialdemokraterna vill göra upp med andra partier om assistans för funktionshindrade och LSS för att utsatta barn ska få den hjälp de behöver. Oppositionen vill se handling omgående.