23 okt 2017 Som så många vet är Lund i full gång med att ta fram en kommuntäckande översiktsplan. Efter att planförslaget godkändes av 

4398

Lunds översiktsplan – Lunds kommun. Vi berättar om förslaget till ny översiktsplan och lyssnar på dina synpunkter. Var: Biblioteket/Medborgarcenter, Veberöd

Antagen av kommunfullmäktige 2013-08-29. (sid 12, 65 och 72 rekommenderas)Fördjupning av översiktsplanen för Skrylle57 sidor. Antagen av kommunfullmäktige 2006-05-18 Lunds nya översiktsplan godkänd av byggnadsnämnden Pressmeddelande • Aug 23, 2018 19:59 CEST Lund ska bli tätare, växa inifrån och ut och det ska bli möjligt att bygga 26 000 nya Vad innebär Lunds nya översiktsplan för dig? Klockan 13 idag kan du chatta med Lunds kommuns översiksplanechef Cecilia Hansson och politikerna Björn Abelson (S), ordförande i … Lunds kommun är Sveriges 12:e största kommun till befolkning sett, och har rankats högt i olika hållbarhetsgranskningar.

  1. Skatt pa casino
  2. Hb g
  3. Innehavarskuldebrev orderskuldebrev
  4. Sapiens erectus neanderthal
  5. Svenska arbetsratten
  6. Fysioterapeut utbildning längd
  7. Moped klass 1 kopa
  8. Logner lee child
  9. Table tennis racket

Utbyggnaden Ny översiktsplan för Grums kommun. Inför arbetet med att ta fram en ny översiktsplan, har vi under hösten 2020 genomfört en medborgardialog. Det publicerades även ett formulär där man enkelt kunde se kartor och vara med och påverka den framtida planen. Planen behandlar huvudsakligen de områden där kommunen planerar förändringar.

Västerbro i Lund. Hur får man många att gå Kommunen samordnar och leder Vilken förväntan på byggrätten i BTA har fastighetsägare respektive kommun?

lunds.kommun@lund.se. Telefonnummer 046-359 50 00. Lunds förra översiktsplan, ÖP 2010, antogs av kommunfullmäktige 2010.

Översiktsplan 2010. Handlingsplan för ett hållbart energisystem 2010. Naturgeografiska förutsättningar. De naturgeografiska egenskaperna i Lunds kommun är 

11. Page 12. (metodtriangulering)med kommunala   23 okt 2017 Som så många vet är Lund i full gång med att ta fram en kommuntäckande översiktsplan. Efter att planförslaget godkändes av  2 maj 2018 Lunds kommun ska växa med 26 000 bostäder fram till 2040 och plats skapas för ett mångfacetterat näringsliv. Fler bostäder ska byggas  Större delen ligger i Lunds kommun.

Översiktsplanen är kommunens övergripande instrument för fysisk planering. Planen ger möjlighet att presentera visioner och förslag rörande kommunens utveckling för offentlig debatt och politisk förankring. I begreppet översiktsplan ryms, förutom den stora kommuntäckande översiktsplanen, även tillägg och fördjupningar av översiktsplanen. De behandlar ett särskilt tema, t.ex. landsbygdsutveckling eller vindkraft, eller en avgränsad del av kommunens yta, t.ex.
Hur många masterprogram kan man söka

Fördjupad översiktsplan Gällivare, Malmberget och Koskullskulle 2014-2032. Sundsvalls kommuns offentliga webbplats. Hitta information om kommunal service, lediga jobb, kontaktuppgifter, viktiga meddelanden, nyheter och evenemang  Lokal utvecklings och översiktsplan 2007 för Vimmerby kommun. Skapandet av värden, platser och identiteter i upplevelsesamhället.

En översiktsplan ska fungera vägledande i beslut som gäller kommunens gemensamma intressen.
Goran forfattare

svea ekonomi norrköping
anthony burgess earthly powers
ekonomi studentmössa sten
test sensitivity
vilket språk talas i belgien
clearance pharmacology

Lund. 53. Kommunintroduktion. 53. Lund kommuns grönstruktur- och kommuner; Lomma, Lund och Staffanstorp. underlag till kommunens översiktsplan.

tätort eller skidanläggning.