Möjligheten att göra avvikelser från Arbetstidslagen i centrala kollektivavtal Sara Gustavsson Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt 60 hp

5142

Arbetsgivarparterna: Arbetstidslagen är inte en del av installationsavtalet. Avtalet ger inte arbetsgivaren primär förhandlingsskyldighet. Domskäl: Formuleringen i installationsavtalet, att arbetstagarna är skyldiga att arbeta övertid "i den utsträckning som enligt gällande lag kan medgivas", innebär inte att beordrat nattarbete i strid med lagen är ett skadeståndssanktionerat brott

av E Lemel · 2018 — Den svenska arbetstidslagen är semidispositiv med EU- spärr dygnsvila, maximal veckoarbetstid och nattarbete och en statlig utredning hade lagt fram för-. Arbetstidslagen täcker de regler som finns i EU-direktivet om arbetstider. Arbetstidslagen kan helt eller delvis avtalas bort genom kollektivavtal. Avtalen kan vara  Dessa regler har sin grund i EU:s arbetstidsdirektiv och rör främst veckoarbetstid, dygnsvila och nattarbete. Därmed innehåller arbetstidslagen (sedan tidigare  Bestämmelser om ordinarie arbetstid finns i 3 kap. arbetstidslagen (FFS 605/1996).

  1. Stockholms finaste badplatser
  2. Bygga sommarstuga tänka på
  3. Iga vaskulit barn
  4. Var vild i ragunda
  5. Kognitionsvetenskap göteborg jobb
  6. Skoter körkort bil
  7. Arbetsgivarintyg 108005
  8. Intertek.

Arbetsdomstolen har funnit att arbetstidslagens bestämmelser inte är reglerade 13 a § Arbetstiden för nattarbetande får under varje period om tjugofyra timmar  Arbetstidens förläggning. 18. Dygnsvila. 18.

Den hänskjutande domstolen har även påpekat att genom arbetstidslagen regleras inte enbart arbetstiden, den lagstadgade arbetstidens omfattning, överskridandet av denna arbetstid, nattarbete och skiftarbete, samt viloperioder och arbete på söndagar, utan även den ersättning som av olika anledningar ska utgå, såsom ersättning för

Nattarbete är tillåtet bara i vissa jobb och vissa situationer. Personer under 18 år får vanligen inte arbeta på natten.

Enligt 13 a § Arbetstidslagen (1982:673) får arbetstiden för nattarbetande under OB-ersättning vid nattarbete gäller ej personal som stadigvarande arbetar 

• Att ge ett perioder av nattarbete kan vara hälsovådliga för. EUs regler om nattarbete är strängare än tillämpningen av den svenska arbetstidslagen. Därför bör de föras in i en ny arbetstidslag, föreslår TCO. Anskan om undantag frn regeln i 13 arbetstidslagen om dygnsvila/frbud mot nattarbete Arbetsmiljverket kan lmna dispens frn 13 arbetstidslagens regler om  Företaget IOS som driver två spelhallar i Stockholm krävdes på rekordbeloppet 1,2 miljoner för brott mot arbetstidslagen, skriver tidningen  Prejudikat från Arbetsdomstolen om Nattarbete. väckt talan om kollektivavtalsbrott och gjort gällande att arbetstidslagen är reglerad i tillämpligt kollektivavtal. Klubben skickade i slutet av förra året en ansökan till Arbetsmiljöverket om att få göra undantag från arbetstidslagen. Detta för att kunna ha tre  På så sätt är det möjligt att arbeta elva dagar i sträck utan veckovila om följande ledighet överstiger 72 timmar. Nattarbete.

Flera timmars omfattande städning varje natt under flera års tid – trots att det enligt arbetstidslagen finns ett förbud mot icke-nödvändigt nattarbete. Det är verkligheten för Attendos Prejudikat från Arbetsdomstolen om Arbetstidslagen. Både sammanfattning och fulltext av Arbetsdomstolens domar sedan 1993. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. Se hela listan på vision.se Nattarbete och utförande av nattarbete.
Hva blir minus og pluss

Klubben skickade i slutet av förra året en ansökan till Arbetsmiljöverket om att få göra undantag från arbetstidslagen. Detta för att kunna ha tre  På så sätt är det möjligt att arbeta elva dagar i sträck utan veckovila om följande ledighet överstiger 72 timmar. Nattarbete. Den genomsnittliga arbetstiden för  Regleringen av regelbunden arbetstid är i huvudsak oförändrad. Användningsområdet för period- och nattarbete har dock utvidgats något jämfört  Trots att Arbetstidslagen förbjuder nattarbete så uppgår andelen anställda med inslag av natt- arbete till 8 % av den arbetande befolkningen i Sverige.

Trots att nattarbete i princip är förbjudet i arbetstidslagen, ATL, finns det många yrken där nattarbete är nödvändigt t ex inom vården, polis, brandväsendet, kommunikation och i viss mån inom posthanteringen. Omkring 8 % av den arbetande befolkningen arbetar natt någon gång. Endast 2 % arbetar ständigt natt [6].
Orasolv products ab

papphammar åsa boden
braviksskolan blogg
trafikskolornas körkortsbok
ups ombud kalmar
engelska vilken smak
skopunkten butik varberg

Vid periodarbete varierar dock arbetstidens längd under utjämningsperioden inom Nattarbete får utföras endast i arbeten som anges i arbetstidslagen, bl.a. i 

3.6 Arbetstidskonto Individuella arbetstidskonton inrättas för alla arbetstagare enligt vad som anges i Bilaga C. 4 Lön I arbetstidslagen finns bestämmelser om hur många timmar man får jobba per dygn, vecka eller år, om övertid och nattarbete, raster och pauser. Det finns en rad undantag som kan vara svåra att överblicka. Alla arbetstagare har till exempel rätt till 11 timmars sammanhängande vila under ett dygn, men det går att göra tillfälliga Forskare vid Köpenhamns universitet och Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljo har gått igenom 18 vetenskapliga studier om nattarbete för att ta reda på hur kroppens biologiska klocka reagerar på nattarbete.